Bærekraft

Mustad Eiendom har utviklet et bærekraftsprogram som redegjør for de langsiktige mål innen bærekraft for Lilleakerbyen. Bærekraftsprogrammet er styrende for Mustad Eiendoms arbeid med Lilleakerbyen, og konkretiserer strategier for hvordan vi skal nå våre mål.

Bærekraftsprogrammet løfter de mest sentrale bærekraftstema for Lilleakerbyen, og omfatter alle tre dimensjoner av bærekraft; sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Programmet tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og viser hvordan Lilleakerbyen vil svare ut målene som er mest relevant for byutviklingen. Mustad Eiendom vil jevnlig rapportere på progresjon på arbeidet gjennom selskapets bærekraftsrapport.

Bærekraftsprogram og bærekraftsrapport

Bærekraftstrategier for Lilleakerbyen

Realiseringen av Lilleakerbyen skal forankres i fem bærekraftstrategier. Disse strategiene skal sikre at Lilleakerbyen utvikles på en bærekraftig måte. Under hver strategi er det definert konkrete mål. Dette er langsiktige mål som Mustad Eiendom kontinuerlig skal arbeide for å oppnå gjennom konkrete tiltak og prosjekter. Tiltakene vil variere i løpet av utviklingsperioden, mens målene skal være langsiktige og peke mot det ønskede sluttresultatet

Bærekraftstrategi 1: Definert av naturen

Naturen er vårt livsgrunnlag og en nødvendighet for god helse og rekreasjon. Lilleakerbyen er definert av Lysakerelva, og Mustad Eiendom har sin opprinnelse fra verdiene som er skapt fra energien i elva.

Bærekraftstrategi 1

Bærekraftstrategi 2: 150 års perspektiv

Mustad Eiendom har et særegent langsiktig perspektiv, både tilbake og fremover i tid. Mustad har vært på området i 150 år og har et tilsvarende perspektiv på fremtidig eierskap.

Bærekraftstrategi 2

Bærekraftstrategi 3: Trivsel og livskvalitet

Lilleakerbyen skal være et sted folk ønsker å besøke, arbeide og bo. Gjennom å tilby en bredde i tilbud, møteplasser og opplevelser skal Lilleakerbyen bli nærhetsbyen, der alt du trenger finnes i gangavstand.

Bærekraftstrategi 3

Bærekraftstrategi 4: Lave utslipp

En viktig del av bærekraftarbeidet er å redusere klimagassutslipp. Vi må sørge for at utviklingen av Lilleakerbyen reduserer utslippene innen energibruk, materialbruk og transport, som er de viktigste utslippsfaktorene i en by.

Bærekraftstrategi 4

Bærekraftstrategi 5: Samarbeid og nysgjerrighet

For å oppnå målet om at Lilleakerbyen skal være et foregangsprosjekt, trengs det vilje og evne til å teste og utvikle nye løsninger. Da må vi samarbeide med kompetente aktører, og bygge gode team.

Bærekraftstrategi 5