Lilleakerbyens
vakre broer

Dette er vinnerne av konkurransen om de nye broene i Lilleakerbyen

«Når dette området skal utvikles, så er et av de viktigste momentene å øke kommunikasjonen mellom øst og vest. Den mest effektive og vakre måten å gjøre dette på er å bygge flere broer.»

Erling Dokk Holm, Leder Lilleakerbyens arkitekturråd og juryleder for brokonkurransen.

Bakgrunn for konkurransen: 

Det unike området langs Lysakerelva i Oslo skal utvikles og fylles med nytt liv i tiden fremover. Når Lilleakerbyen tar form på begge sider av elven, vil vi i Mustad Eiendom bygge flere nye broer for å knytte området bedre sammen. For å løfte frem gode ideer til hvordan broene kan se ut har vi gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse. 

Ambisjon for broene: 

På et overordnet plan skal broene fungere som bindeledd i det nye byområdet og gjøre det lett og sykle og bevege seg til fots gjennom nabolaget. Broene vil utvikles på forskjellige tidspunkter, over lang tid og vil spille ulike roller ut ifra hvor de er plassert og hva de forbinder. En bro blir en effektiv sykkelbro som leder deg raskt frem til Lysaker stasjon, en annen blir en møteplass og en tredje blir et spektakulært utkikkspunkt. Felles for dem alle er at broene skal tilpasses landskapet og sine omgivelser på en god måte.  

Prosess for konkurransen: 

I forkant av arkitektkonkurransen ble det dannet en jury bestående av ledelsen i Mustad Eiendom, representert av Lilleakerbyens arkitekturråd og administrasjon, samt eksterne fagrådgivere innen naturhensyn, broteknikk og geoteknikk. For å finne et variert utvalg arkitekter til konkurransen har juryen gått bredt ut og gjennomført en prekvalifisering. 42 arkitekter fra hele verden ble vurdert før 12 tverrfaglige team ble intervjuet. Til slutt var det 6 dyktige team som gjennomførte konkurransen og leverte sine visjoner for hvordan broene kan utvikles.    

Naturhensyn:

Når Lilleakerbyen vokser frem, skal dyre- og planteliv få bedre vilkår enn de har i dag. Asfalterte flater vil fjernes til fordel for reetablering av grønt. Bevaring av kantsonen langs Lysakerelva har vært et spesielt viktig premiss for konkurransen. Kyndige fagrådgivere innen naturmangfold og landskap har definert premisser for hver enkelt bro og har kartlagt gyteplasser for fisk i elva, sårbare arter langs elvebredden og store trær i kantsonen som må bevares.  

Gjennomføring av broforbindelsene forutsetter godkjent regulering i Oslo og Bærum.

Vinnerne av brokonkurransen er:  

  • Aktivitetsbroen : RO&AD Architecten + Summum 
  • Kulturbroene: Moxon Architects + COWI
  • Sykkelbroen: Moxon Architects + COWI 
  • Møllefossen bro: Studio Other Spaces + SBP 

Vinner av Aktivitetsbroen:

RO&AD Architecten + Summum

Vinner av Sykkelbroen:

Moxon Architects + COWI

Vinner av Kulturbroene:

Moxon Architects + COWI

Lilleakerbyen Bridge © Moxon

Vinner av Møllefossen bro:

Studio Other Spaces + SBP