Bo i
Lilleakerbyen

Det skal være en variasjon av boliger tilpasset alle livsfaser og varierte familiekonstellasjoner

I Lilleakerbyen ønsker vi å legge til rette for gode naboskap og samhandling. Her skal vi kunne dele på smørebod, sykkelparkering, mekkeverksted, gjesterom og bygge en felles storstue til festlige anledninger.

Et spennende sted å bo

Lilleakerbyen vil ha en variert bebyggelse og boligtilbud, alt fra kvartalsstruktur, rekkehus, punkthus til ombygde eksisterende bygg.
En mangfoldig og sammensatt by med høy grad av funskjonsblanding gir et interessant og trygt bymiljø, fylt med aktiviteter og mennesker gjennom døgnet og året.
Lilleakerbyen har alt som trengs for å leve godt, med alt innenfor rekkevidde

Tilhørighet

Bruk og samhandling i byens rom og bygninger skaper tilknytning og tilhørighet. I Lilleakerbyen skal det finnes gode og inkluderende møteplasser og varierte nabolag med ulik karakter og tilbud.
Her skal det være lett å være sammen og møte kjente.

Unike bokvaliteter

Boligene i Lilleakerbyen skal ha høy kvalitet og unikt design. Hvert hjem skal være individuelt tilpasset, med fokus gode romløsninger og med et øye for detaljer.

Fremtidige boligprosjekter

Oppdag mer av livet
I lilleakerbyen