Nabolagsundersøkelsen 2022  ble lukket 10. januar.
Neste undersøkelse vil gjennomføres høsten 2023.

Mustad Eiendom ønsker å få bedre innsikt i hva som kan bidra til at Lilleakerbyen blir et enda bedre sted å leve, jobbe og bo. Hvordan trives du her i nærområdet? Og hvordan påvirker omgivelsene din trivsel og livskvalitet i hverdagen? For å få svar på disse spørsmålene har Mustad sammen med LÉVA Urban Design utarbeidet en Nabolagsundersøkelse som årlig skal kunne bidra til å kartlegge trivsel og livskvalitet på nabolagsnivå.

Undersøkelsen er utarbeidet på bakgrunn av eksisterende forskning på hvordan man måler folks subjektive opplevelse av egen livskvalitet og trivsel, og dekker blant annet tematikker som opplevd trygghet, tilfredshet med eget nabolag, sosiale relasjoner og engasjement.

I arbeidet med undersøkelsen har man brukt tid på å kartlegge hvilke spørsmålsformuleringer som gjennomgående blir brukt i forskningen, samt innhentet direkte innspill fra forskningsmiljø som arbeider med måling av livskvalitet og trivsel. 

Resultatene fra Nabolagsundersøkelsen vil over tid være viktig for å kunne måle effekten av tiltak som igangsettes og utviklingen som skjer i Lilleakerbyen, samt gi verdifull innsikt i hvilke fokusområder det bør satses på. Å skape et godt sted å å leve, jobbe og bo er en viktig visjon for Mustad og tett koblet til bærekraftsmålene i prosjektet.