Natur

Badeplasser
for livsnyteren
Turstier for
den sjelfulle
Parsellhager for
gartnerspiren
Laksefiske for
den sportslige
Dyre- og plantefauna
for den eventyrlystne

Lilleakerbyen ligger langs Lysakerelvea, ved inngangen til Marka og utløpet til Oslofjorden.

Her starter de gode naturopplevelsene uansett sesongen, enten det er et kveldsbad i elven, salamanderjakt, skitur eller sopptur.

I Lilleakerbyen skal plante- og dyreliv få bedre vilkår etter utbyggingen, enn i dag. Bevaringen av Lysakerelva og kantsonene er et vesentlig premiss. Samtidig ønsker vi oss enda mer biologisk mangfold. For å få til dette trekker vi naturen helt inn i byen.

Elveparken – Et sted for opplevelser

Lysakerelva og naturen rundt er avgjørende for Lilleakerbyens identitet og stedskvalitet. Elvas rike naturverdier og viktige rolle som historiebærer vil føres videre i elveparken, som blir et attraktivt natur – og aktivitetsområde.

Langs stiforbindelsen og i områdene rundt vil du finne små og store steder tilrettelagt for variert brukt og opplevelser. Her kan du oppsøke historiske bygningsmiljøer og bli kjent med områdets industrihistorie. Her er det rom for å seile barkebåter, spille ball, klatre i trær, gå på jakt etter insekter, fiske, nyte utsikten eller gå tur.

Anna – Fåbro Hage sin egen bybonde
Det finnes mange fristende badekulper nedover langs Lysakerelva

Besøk Fåbro gård og bybonden

Fåbro gård ble oppført rundt 1750 og er den eldste bygningen på Lilleaker. Den originale hagen har gjenoppstått med epletrær, blomster og grønnsakshage. Fåbro Hage har sin egen bybonde som har ansvar for dyrkingen og i tillegg organiserer sosiale og lærerike arrangementer for nærmiljøet.

Fra grått til grønt – 1000 nye trær

Vi vil erstatte dagens grå flater med et grønt og frodig bylandskap. Elvenaturen trekkes inn i byrommene og får en sentral rolle i utformingen av urbane gater, plasser og uterom. Når biltrafikken flyttes under bakken, kan gatene fylles med store trær og variert vegetasjon. Dermed får enda flere gleden av grønne, frodige omgivelser i Lilleakerbyen.

Dyrkekurs i Lilleakerbyen

Biologisk mangfold

I Lysakerelva gyter laksen og sjøørreten opp til Fåbrofossen, til glede for lokale sportsfiskere. I edelløvskogen dominerer arter som lind, alm, ask, hassel, svartor, eik og lønn – og gir et stort mangfold av planter, insekter og fugl. Lilleakerbyen har et rikt dyre- og planteliv i dag, som selvsagt skal bevares, og også forsterkes. Gjennom å trekke det grønne inn i byen skaper vi rom for at det biologiske mangfoldet kan styrkes.

Bestefar har lært meg å fiske og vist meg de beste fiskeplassene i Lysakerelva. Når vi får fisk, spiser vi den til middag. En gang fikk bestefar en laks på 9,5 kilo!

Sofie, 5 år

Mer biologisk mangfold

Oppdag mer av livet
I lilleakerbyen