Lilleaker Planteskole

Vi lar trærne gro
mens byen vokser

Naturen skal definere og bli en bærende del av Lilleakerbyen fra første stund. De 1.000 nye trærne i Lilleakerbyen skal derfor ha en fullgod størrelse når de pIantes ut. For å få det til skal 1.000 nye trær dyrkes lokalt, mens den nye byen vokser frem. Vi er allerede godt i gang.

Styrke det biologiske mangfoldet

Sammen med biologer, arborister og landskapsarkitekter har vi etablert Lilleaker Planteskole. Tresortene og sammensetningen av disse er nøye utvalgt for å styrke det biologiske mangfoldet. Slik skal naturen bli en ressurs for å løse energibehov, CO2-fangst, håndtere overvann og styrke menneskers livskvalitet.

Stedlige arter

Vi benytter stedegne, klimatilpassede plantematerier og plukker blant annet lokale frø og stiklinger fra kantsonen langs Lysakerelva. Dette gjør at vi ikke bare får de riktige tresortene for det lokale, men også med gener som har tilpasset seg det lokale klimaet gjennom århundrer.

I gode hender

Frøene og stiklingene dyrkes de første månedene i drivhuset på Fåbro gård, Lilleaker eget urbane landbruk. Her får de stell og pleie av stedets egen profesjonelle bybonde som også dyrker bær, grønnsaker, rotfrukter og urter som leveres til nærområdets kafeer og restauranter.

Lilleaker frøbibliotek

I veksthuset i Fåbro Hage er det et eget frøbibliotek.
Frøbiblioteket er et tilbud til alle hobbygartnere, her finner du frø som kan plantes i potter på balkong, dyrkingskasse, parsell eller hage.

Her kan du komme innom å låne opptil tre pakker frø som er samlet fra Fåbro Hage. Vi satser på kortreiste frø, tilpasset vårt klima. Det er ganske enkelt: Lån frø og returposer fra oss. Dyrk hjemme. Samle frø fra vekstene du dyrker og returner deretter nye frø til oss slik at andre kan få glede av de året etter. Slik kan du bli en del av dugnaden på å holde Lilleakerbyen og samfunnet selvforsynt med frø. Hagens egen bybonde vil hjelpe til å svare på spørsmål rundt dyrking og høsting.

Åpningstidene er hver onsdag kl 11.00-13.00, og når bybonden ellers er til stede. Fra 27. mars til og med 16. oktober 2024.
Frøbiblioteket er en del av vår satsning på bærekraft.

Når vi dyrker trær skal mennesker vokse

Lilleaker Planteskole vil etter hvert få 3.000 trær. Selv om vi bare har plass til 1.000 trær i den fremtidige Lilleakerbyen er det ikke alle som vil klare seg. Rådyr, gnagere, ekstremvær og sykdom gjør det derfor nødvendig å dyrke flere trær. For å ta vare på alle trærne får bybonden hjelp av medarbeidere fra OPT (Oslo Produksjon og Tjenester). OPT er en kommunalt eiet arbeidsmarkedsbedrift som jobber for å utvikle uføretrygdede mennesker gjennom å tilby dem tilrettelagt arbeid. Dette er mennesker som heller enn å bli sittende hjemme uvirksomme, kan ta del i et sosialt arbeidsmiljø, utvikle ny kompetanse, utvikle arbeidsglede og ikke minst være en viktig bidragsyter i samfunnet.

Lokal dyrking og lokal næring

Lilleakers trær skal vokse frem på bærekraftig næring. Derfor bruker vi bioavfall fra lokale kantiner. Bare fra Statkraft sin kantine alene skapes det flere hundre kilo kompost årlig. Vi samler også tang og tare fra Sollerudstranda. Sammen med rester fra Gro Grønt sin hydroponiske dyrking av urter og salat blandes alt sammen til mer enn 2000 kg lokalprodusert vekstnæring.

Kunnskap og engasjement

Det er ikke bare trær som skal slå rot på Lilleaker. Tilhørighet til området blant barn og unge er det aller viktigste for å skape et sted et godt sted der folk trives og mangfold dyrkes. Sterke bånd mellom mennesker starter med de gode møteplassene. Slik tror vi det også er for bånd mellom mennesker og naturen. Skal vi bli glade i naturen må vi bli kjent med den, forstå den og være del av den. Derfor er kunnskapsbygging den viktigste investeringen vi kan gjøre for å sikre at fremtidige generasjoner tar bedre vare på naturen fremover. Vår tilnærming til dette er et tett samarbeid med lokale barnehager og skoler. Barnehagebarn og barneskoleelever deltar på dyrkekurs og får følge veksten over tid. Elever fra Ullern videregående skole har egne forskningsprosjekter på trærne.

Trærnes utvikling

I den nye Lilleakerbyen tar man utgangspunkt i vegetasjonen som allerede finnes naturlig i området. Eksisterende trær er registrert og det er gjort en vurdering av hvilke av artene som egner seg til utplanting i den fremtidige byen.

Trærnes utvikling

Byens utvikling

Lilleakerbyen ligger langs Lysakerelva. Kantsonen er i dag naturlig beplantet,
ellers består området i store arealer med bygg og harde flater.

Byens utvikling

Planteskolen

En planteskole er et anlegg eller en virksomhet som dyrker og produserer planter og trær. Lilleaker Planteskole består av et innendørs lukket drivhus og flere tilrettelagte uteområder.

Planteskole