Trærne i Lilleakerbyen

I den nye Lilleakerbyen tar man utgangspunkt i vegetasjonen som allerede finnes naturlig i området. Eksisterende trær er registrert og det er gjort en vurdering av hvilke av artene som egner seg til utplanting i den fremtidige byen. Noe av det som er vurdert er vekst, størrelse, alder og voksested. Noen skal styrke elvas kantsone, mens andre skal trekkes inn som bynatur mellom byggene i de nye by- og landskapsrommene.

Slik utvikler trærne seg over tid

Det første året – Veksthuset
Det første året skjer innendørs, med oppstart i mars. Det sås utvalgte frø som er sanket inn om høsten, og frøplanter plantes så snart de spirer på våren. Det må sørges for rikelig vanning, tilstrekkelig lys og næring og luking. 

Det første året – Planteskole
På høsten flyttes trærne ut av veksthuset og plantes ut på egnet område. Dette for at trærne er tilpasset årstidsvariasjoner og trenger en naturlig kuldeperiode. Området må skjermes for beiteskader fra dyr. Trærne må vannes og området må lukes.

10 år
Mens plantene vokser i planteskolen gjennomføres jevnlig skjøtsel med vanning, luking og beskjæring. Det er spesielt viktig å beskjære røtter for å bygge et robust rotsystem før flytting til endelig lokasjon. 

25 år
De forskjellige trærne har ulik voksehastighet, i tillegg til ulik vekstform og størrelse. Dette er noe av det som tas hensyn til når trærne plantes ut. 

50 år
Etter 50 år vil de fleste trærne ha nådd sin maksimale størrelse, avhengig av vekstforholdene på stedet og skjøtsel. Trærne vil ha ulik levetid, noen trær kan bli mange hundre år gamle.