Planbeskrivelse

Hele saken kan følges på Oslo kommunes side for saksinnsyn, saksnr. 201804032

Mustadhjørnet

Har du spørsmål eller innspill til planen for Lilleakerbyen? Velkommen inn til frokostprat og en kaffekopp. Hver onsdag kl. 8-9 på Møllefossen kafé er Mustad Eiendom tilstede og vil svare på spørsmål og ta imot innspill.

I fremtiden vil grøntområdet langs Lysakerelva strekke seg helt ut hit

300 % mer natur og grøntområder

1000 nye trær

Før og etter

Fra lukkede og høye fasader til et åpent Kulturtorg.

Fra introvert kjøpesenter og uteområder dominert av overflateparkering til åpen bystruktur med levende gater, parker, torg og plasser.

Fra næringspark til et åpent Mølletorg og hjertet i Lilleakerbyen.

Fra parkeringshus til handlegate med et mangfoldig tilbud.

Fra tomme gater til levende byliv.

Fra parkeringsplass til nabolagsgate.

Fra næringspark og parkering til boliger og elvepark.

Lilleakerbyen – steg og steg

Stedsutvikling er ikke noe som skjer over natten. For å forstå hvilke områder og byrom som egner seg for ulike type tilbud og funksjoner, prøver vi oss frem med midlertidighet som metode. Det er også en fin måte å tilføre tilbud før de kan etableres permanent.

Dette skaper både dynamikk og mangfold. Selv om mange steder står seg i århundrer, er byens innhold og funksjoner i stadig endring.

Lilleakerbyen tidslinje

Medvirkning barn og unge

Det har blitt gjennomført et spesialtilpasset opplegg for å sikre at vi får innspill fra barn og ungdom på deres premisser.

Vi ønsker å skape et godt og inkluderende oppvekstmiljø.
Dagens unge blir tross alt Lilleakerbyens «superbrukere».