Planbeskrivelse

Hele saken kan følges på Oslo kommunes side for saksinnsyn, saksnr. 201804032

Spørmål og innspill

Har du spørsmål eller innspill til planen for Lilleakerbyen send oss gjerne en mail på kunde@mustadeiendom.no

I fremtiden vil grøntområdet langs Lysakerelva strekke seg helt ut hit

Lilleakerbyen er definert av Lysakerelva, og Mustad Eiendom har sin opprinnelse fra verdiene som er skapt fra energien i elva. Elva er også viktig for rekreasjon og trivsel for folk i området.
Samtidig må vi anerkjenne at den eiendomsutviklingen som har skjedd på vårt område har gått på bekostning av dyre- og planteliv. Naturmangfoldet i verden er i dag under sterkt press, og bygg- og anleggsbransjen er ansvarlig for den aktiviteten som er den største årsaken til at naturmangfoldet reduseres. Natur må vike for bygninger og veier. I Lilleakerbyen vil reversere trenden. Vi skal videreutvikle et allerede nedbygd areal, og dessuten gi naturen mer plass. Vi skal la naturen definere byutviklingen. Naturen skal vokse inn i byen og definere stedets identitet og atmosfære – året rundt. Vi vil skape en sunn sameksistens mellom mennesker og resten av naturen i vårt område.

Før og etter

Fra lukkede og høye fasader til et åpent Kulturtorg.

Fra introvert kjøpesenter og uteområder dominert av overflateparkering til åpen bystruktur med levende gater, parker, torg og plasser.

Fra næringspark til et åpent Mølletorg og hjertet i Lilleakerbyen.

Fra parkeringshus til handlegate med et mangfoldig tilbud.

Fra tomme gater til levende byliv.

Fra parkeringsplass til nabolagsgate.

Fra næringspark og parkering til boliger og elvepark.

Lilleakerbyen – steg og steg

Stedsutvikling er ikke noe som skjer over natten. For å forstå hvilke områder og byrom som egner seg for ulike type tilbud og funksjoner, prøver vi oss frem med midlertidighet som metode. Det er også en fin måte å tilføre tilbud før de kan etableres permanent.

Dette skaper både dynamikk og mangfold. Selv om mange steder står seg i århundrer, er byens innhold og funksjoner i stadig endring.

Lilleakerbyen tidslinje

Medvirkning barn og unge

Det har blitt gjennomført et spesialtilpasset opplegg for å sikre at vi får innspill fra barn og ungdom på deres premisser.

Vi ønsker å skape et godt og inkluderende oppvekstmiljø.
Dagens unge blir tross alt Lilleakerbyens «superbrukere».