Arkitekturrådet

Lillakerbyens arkitekturråd har som formål er å gi råd, veiledning og beslutningsstøtte innenfor arkitektoniske og designmessige aspekter i utviklingen av Lilleakerbyen.

Lilleakerbyens arkitekturveileder danner grunnlaget for arkitekturrådets arbeid. Arkitekturveilederens fem pilarer:

1. Arkitektur for grønn fremtid
2. Arkitektur på historisk grunn
3. Arkitektur som opplevelse og identitet
4. Arkitektur som bakkekontakt
5. Arkitektur som varer

Arkitekturrådets medlemmer

Erling Dokk Holm, leder
Tuva Bevreng Kråkenes
Axel Mustad
Kristin Mustad Bevreng
Halvor Weider Ellefsen
Geir Haaversen
Lars Haukeland