Planteveileder for Lilleakerbyen

Av Mustad Eiendom i samarbeid med
Grindaker Landskapsarkitekter AS
og Naturrestaurering AS

Hensikten med planteveilederen

Planteveilederen skal være retningsgivende for fremtidig byutvikling og danne et grunnlag for utforming av all grønnstruktur og plantevalg. Veilederen skal kunne brukes som et oppslagsverk og inspirasjonskilde. 

Mustad Eiendom har fire mål for grøntstrukturen i Lilleakerbyen:
  • Bevare og styrke stedets naturmiljø
  • Bidra med økosystemtjenester
  • Skape stedsidentitet
  • Tilrettelegge for byliv og sosiale nabolag