Byens utvikling

Lilleakerbyen ligger langs Lysakerelva. Kantsonen er i dag naturlig beplantet, ellers består området i store arealer med bygg og harde flater. I den fremtidige byen skal naturen trekkes inn mellom bebyggelsen og tilføre naturkvaliteter som er positivt for mennesker og naturmangfold. 

Det første året – Veksthuset
Første trinn i dyrkingen av de fremtidige bytrærne er å så og plante utvalgte frø og planter tidlig på våren. Dette skjer i veksthuset på Fåbro gård der de får stell, vanning, lys og næring. .

Det første året – Planteskolen
Når trærne er store nok flyttes de ut til egnet område som er tilrettelagt for at trærne kan vokse seg store og robuste nok for utplanting.  Trærne tilpasses det fremtidige vekstmiljøet og klargjøres for utplanting. 

Lilleakerbyen om 10 år
Etter 5 – 10 år er trærne i planteskolen store nok for utplanting. I takt med utbyggingen av Lilleakerbyen plantes trærne ut ved sitt endelige voksested. Trærne har ulike krav til voksested, lysforhold, vanntilgang og artssammensetting. Alt dette tas hensyn til når trærne plasseres i den nye byen, slik at trærne får best mulige forhold og kan vokse og utvikle seg.   

Lilleakerbyen om 25 år
Trærne har etablert seg i byen. Trærne vil sammen med annen vegetasjon tilføre byen natur- og opplevelsesverdier, bidra til å håndtere overvann, kjøle ned lufttemperaturen på varme dager, binde karbon og styrke det biologiske mangfoldet.

Lilleakerbyen om 50 år
Trærne fortsetter å vokse og utvikle seg, til glede for mennesker og dyr.