Planteskole

Lilleaker Planteskole
Naturen skal definere og bli en bærende del av Lilleakerbyen fra første stund. De 1.000 nye trærne i Lilleakerbyen skal derfor ha en fullgod størrelse når de pIantes ut. For å få det til skal 1.000 nye trær dyrkes lokalt, mens den nye byen vokser frem. Vi er allerede godt i gang.

Vegetasjonen langs Lysakerelvas kantsone skal styrkes og bynatur trekkes inn mellom den nye bebyggelsen i parker, byrom, gågater og boliger. Naturlig hjemmehørende vegetasjon vil tilføre byen unike natur- og opplevelsesverdier, håndtere overvann, binde karbon og styrke det biologiske mangfoldet.

For å sikre at den nye bynaturen trives og vil bli et egnet habitat for ulike plante- og dyrearter tas det utgangspunkt i den vegetasjonen som allerede vokser naturlig på Lilleaker i dag. På denne måten tar man vare på genetisk mangfold av lokaltilpassete varianter av treslagene som vil være godt tilpasset lokale forhold.

Ved Lilleakerbyen Planteskolen skal det produseres 1000 nye trær for utplanting i den nye byen, samtidig som det vil være et møtested og læringsarena for lokalbefolkningen og besøkende.