For å oppnå målet om at Lilleakerbyen skal være et foregangsprosjekt, trengs det vilje og evne til å teste og utvikle nye løsninger. Da må vi samarbeide med kompetente aktører, og bygge gode team. I tillegg må vi legge vekt på kommunikasjon og gjøre prosjektet kjent, slik at andre kan lære og vi kan bidra til å endre normal praksis. Det er også viktig at vi har god dialog med folk som bor i området og lytter til deres innspill og behov. 

Våre mål:

5.1 Teste nye metoder, verktøy og samarbeidsformer som bidrar til utvikling av en bærekraftig by

5.2 Lilleakerbyen skal være et sted som skaper eierskap og tilhørighet hos leietakere, beboere, kunder og andre brukere

5.3 Innovasjonskonkurranser og kontraktsformer som fremmer ombruk og reduksjon i utslipp skal benyttes

5.4 Innkjøp gjort av Mustad Eiendom skal være i tråd med bærekraftsmål