Lilleakerbyen skal være et sted folk ønsker å besøke, arbeide og bo. Gjennom å tilby en bredde i tilbud, møteplasser og opplevelser skal Lilleakerbyen bli nærhetsbyen, der alt du trenger finnes i gangavstand. 

Lilleakerbyen skal videreutvikle sin posisjon som nabolagssentrum. Gjennom å tilby gode møteplasser, varierte tilbud og tjenester og arkitektur av høy kvalitet skal Lilleakerbyen være det stedet folk i nabolaget opplever som «sin» møteplass, både på kort og lang sikt. 

Mustad Eiendom forvalter allerede den viktigste sosiale møteplassen i bydelen, CC Vest. Lilleakerbyen skal bygge videre på dette, og ta en aktiv rolle i å tilrettelegge for å bygge sosiale relasjoner, identitet og tilhørighet. 

Lilleakerbyen skal være et godt sted å bo, og tilby boliger til folk i alle livets faser. Her skal det være enkelt å velge miljøvennlig, der det å dele er satt i system og gjør hverdagen sømløs. Lilleakerbyen skal gi folk mulighet til å leve frie liv, dyrke sine interesser og sosiale fellesskap.  

Våre mål: 

3.1 Mustad Eiendom skal være en aktiv fasilitator for å skape sosiale møteplasser som bidrar til fellesskap og tilhørighet

3.2 I Lilleakerbyen skal areal, utstyr og tjenester deles

3.3 Lilleakerbyen skal være preget av åpne byrom, gater og arenaer som fremmer aktivitet og møter mellom mennesker

3.4 Lilleakerbyen skal tilby boliger for folk i alle livets faser

3.5 Alle som bor og jobber i Lilleakerbyen skal få dekket sine daglige behov i gangavstand

Bærekraftstrategi 4: Lave utslipp

En viktig del av bærekraftarbeidet er å redusere klimagassutslipp. Vi må sørge for at utviklingen av Lilleakerbyen reduserer utslippene innen energibruk, materialbruk og transport, som er de viktigste utslippsfaktorene i en by.

Bærekraftstrategi 4