Naturen er vårt livsgrunnlag og en nødvendighet for god helse og rekreasjon. Lilleakerbyen er definert av Lysakerelva, og Mustad Eiendom har sin opprinnelse fra verdiene som er skapt fra energien i elva. Elva er også viktig for rekreasjon og trivsel for folk i området. 

Samtidig må vi anerkjenne at den eiendomsutviklingen som har skjedd på vårt område, til en viss grad har gått på bekostning av dyre- og planteliv. Naturmangfoldet i verden er i dag under sterkt press, og bygg- og anleggsbransjen er ansvarlig for den aktiviteten som er den største årsaken til at naturmangfoldet reduseres. Natur må vike for bygninger og veier. 

I Lilleakerbyen vil vi snu dette rundt, og la naturen definere byutviklingen. Vi vil skape en sunn sameksistens mellom mennesker og resten av naturen i vårt område. Naturen skal vokse inn i byen og definere stedets identitet og atmosfære – året rundt. 

Vi skal styrke det biologiske mangfoldet, og la naturen være en ressurs for å løse energibehov, håndtere overvann, CO2-fangst og for å styrke menneskers livskvalitet.

Som et levende individ er også mennesket avhengig av nærhet til naturen. Forskning fra flere tiår har vist at utsikt og nærhet til natur har stor positiv effekt på mental og fysisk helse. Ny byutvikling er ofte preget av et fravær av natur og mye grå arealer. Lilleakerbyen skal sikre en fortetting med rause og nye grønne byrom.

Våre mål:

1.1 Rent vann og yrende liv i elver, dammer og bekker

1.2 Vesentlig øke naturmangfold av arter som naturlig hører hjemme i området

1.3 Skape sammenhengende natur der både planter, dyr og mennesker trives i sameksistens

1.4 Alle som bor i og jobber i Lilleakerbyen skal se frodige grøntområder fra vinduet.

1.5 I Lilleakerbyen skal det være tilgang på lokalt dyrkede grønnsaker, frukt og bær.

1.6 Bruke naturløsninger for å løse oppgaver i byen og redusere klimarisiko

Bærekraftstrategi 2: 150 års perspektiv

Mustad Eiendom har et særegent langsiktig perspektiv, både tilbake og fremover i tid. Mustad har vært på området i 150 år og har et tilsvarende perspektiv på fremtidig eierskap.

Bærekraftstrategi 2