Kontor

Lilleakerbyen er i dag et attraktivt sted å ha kontor. Det skal også i fremtida være plass til både store og små leietakere. Lilleakerbyen vil ha omtrent like mange m2 kontor som i dag, men vil tilby et bygulv med et bredt tilbud rett utenfor kontordøra. Det vil legges mer vekt på å dele arealer og tilbud, og dessuten skape et sterkere nettverk og samarbeid mellom alle bedrifter som holder til i området.

Nye kontorbygg i Lilleakerbyen 

Med realisering av Lilleakerbyen, vil en rekke bygg bli transformert eller bygd. Vi er allerede i gang med to prosjekter:  

I august 2023 åpner Vollsveien 13H. Dette er et rehabilitert industribygg, opprinnelig fra 1869. I rehabiliteringen har vi ombrukt så mye som mulig av eksisterende bærende konstruksjoner og teglstein. Dette gjør vi for å redusere fotavtrykket til byggeriet (bilde av mann som vasker tegl).  

Vollsveien 13H ligger på Fåd, et sted dedikert for sport, friluftsliv og naturopplevelser. Her åpner Lilleaker klatresenter med en 15 meter høy klatrevegg med utsikt til den mektige Granfossen. I tillegg vil Vollsveien 13 H huse Norrønas hovedkontor og en rekke andre aktører innen sport og fritid. I Vollsveien 13 H vil du også finne en restaurant og café.  

Les mer om Vollsveien 13H og Fåd her: https://www.lilleakerbyen.no/vollsveien13h-faad/ 

Vollsveien 11

Lengst sør på Granfos, med Lysaker stasjon som nærmeste nabo, har vi startet arbeidet med Vollsveien 11. Det vil bli et spennende og innovativt bygg, med flott arkitektur og tilbud til forbipasserende i etasjene som vender mot gatenivå. I de nederste etasjene blir det café, nabolagsrestaurant og konferanse- og selskapslokaler. I etasjene over blir det kontorer.  

Vollsveien 11 blir bygget med et helt nytt bæresystem som er demonterbart og svært fleksibelt. Vårt mål er at bygget skal ha en levetid på over 100 år, og produsere minimalt med avfall i sin levetid. I tillegg skal det ha svært lavt energiforbruk, og utearealene skal ha gode oppholdssoner for alle og en attraktiv gang- og sykkelvei mot Lysaker stasjon.  

Bygget er planlagt ferdig i 2026.  

Les mer om Vollsveien 11 her: https://www.lilleakerbyen.no/vollsveien-9-11/