Lilleakerbyen skal bli et «nytt» urbant byområde på 330 mål, i Oslo og Bærum. Hovedgrepene i transformasjonen av Lilleakerbyen oppsummeres i tre grep.

Våre planer for
Lilleakerbyen

Mustad Eiendom

Mustad Eiendom har vært på området siden 1875 og har tilsvarende perspektiv på fremtidig tilstedeværelse og eierskap. Det at Lilleakerbyen har én eier med interesser på alle felt er en viktig forutsetning for å skape en helhetlig og god plan – med omtanke for hver enkelt og hver meter.

Mustad Eiendom