I 2040 vil Lilleakerbyen ha 1900 boliger og omtrent 4600 voksne og barn vil bo her. 9000 mennesker vil ha sin arbeidsplass i Lilleakerbyen. 65 % av uteområdet vil bestå av grøntareal, natur, torg og møteplasser.

Våre planer for
Lilleakerbyen

Mustad Eiendom

Mustad Eiendom har vært på området siden 1875 og har tilsvarende perspektiv på fremtidig tilstedeværelse og eierskap. Det at Lilleakerbyen har én eier med interesser på alle felt er en viktig forutsetning for å skape en helhetlig og god plan – med omtanke for hver enkelt og hver meter.

Mustad Eiendom