Byutvikling

Planbeskrivelse

Hele saken kan følges på Oslo kommunes side for saksinnsyn, saksnr. 201804032

Bærekraftsprogram og bærekraftsrapport

Med omtanke for hver enkelt og hver meter

Planen for Lilleakerbyen skal sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling av området, tilpasset fremtidens samfunnsutvikling. Med utgangspunkt i myndighetenes ønsker om fortetting rundt knutepunktet Lysaker har vi utviklet en plan som skal ivareta et helhetlig byplangrep med bilfrie gater og Lysakerelva som premiss for utforming av uterom.

Utviklingen av Lilleakerbyen er allerede i gang med etablering av hagen på Fåbro, nye parker, byrom og bygging av boliger. Det vil hele tiden komme nye bygg, aktiviteter og funksjoner. Ny arealbruk blir fastsatt gjennom nye reguleringsplaner som utvikles sammen med Bærum og Oslo kommune i tråde med vanlig plan – og byggesaksprosesser.

I fremtiden vil grøntområdet langs Lysakerelva strekke seg helt ut hit

Å skape noe sammen

Vi ønsker å ta vare på kvaliteter og verdier i området samtidig som vi utvikler Lilleakerbyen. Dagens brukere kjenner området godt og er naturlige deltagere i utviklingen av området. Vi ønsker derfor å ta med deres perspektiv fra start.

Vi har snakket med både lokalbefolkningen, lokalt næringsliv, lag og foreninger. Hva de liker og ikke liker med området i dag, hva folk savner og idéer til forandring. Vi er sikre på at det blir bedre når alle får mulighet til å delta med egen innsikt og engasjement.

Før og etter

Fra lukkede og høye fasader til et åpent Kulturtorg.

Fra introvert kjøpesenter og uteområder dominert av overflateparkering til åpen bystruktur med levende gater, parker, torg og plasser.

Fra næringspark til et åpent Mølletorg og hjertet i Lilleakerbyen.

Fra parkeringshus til handlegate med et mangfoldig tilbud.

Fra tomme gater til levende byliv.

Fra parkeringsplass til nabolagsgate.

Fra næringspark og parkering til boliger og elvepark.

Oppdag mer av livet
I lilleakerbyen