Velkommen til Lilleakerbyen – et nytt, mangfoldig byområde på begge sider av Lysakerelva, ved inngangen til Marka og utgangen til sjøen. Lilleakerbyen binder Oslo og Bærum sammen ved Lysaker, Norges 3. største kollektivknutepunkt.

Livet i Lilleakerbyen

Opplevelsene av en by handler om tilhørighet og om hele registeret av sanseinntrykk. Lilleakerbyen skal være stedet der vi føler oss hjemme og ønsker å vende tilbake til.

Livet i Lilleakerbyen

Bo i Lilleakerbyen

I Lilleakerbyen er det plass og rom til alle. Områdene rundt preges av inkluderende og engasjere nabolag, med boliger i alle størrelser. Her skal det være godt å vokse opp og lett å være ung lengst mulig.

Bo i Lilleakerbyen

Jobbe i Lilleakerbyen

Lilleakerbyen har Lysaker stasjon som nærmeste nabo. Dette er i dag Norges 3. største kollektivknutepunkt, og vil bli enda større når Fornebubanen står ferdig. Her finnes kontorer i alle størrelser og det er et allsidig miljø med mange ulike bedrifter. Bransjer innen bærekraft, teknologi og innovasjon er spesielt sterkt representert.

Jobbe i Lilleakerbyen

I Lilleakerbyen skaper vi ting sammen
og deler det ikke alle trenger eie.
Her oppleves byen og naturen akkurat
slik du vil, når du vil.

Her har vi omtanke for hver enkelt
– og hver meter. Slik at vi alle kan høre til.

Mustad Eiendom

Mustad Eiendom har vært på området siden 1875 og har tilsvarende perspektiv på fremtidig tilstedeværelse og eierskap. Det at Lilleakerbyen har én eier med interesser på alle felt er en viktig forutsetning for å skape en helhetlig og god plan – med omtanke for hver enkelt og hver meter.

Mustad Eiendom

Byutvikling

Mustad har vært en del av området i snart 150 år og har et tilsvarende langsiktig perspektiv på fremtidig tilstedeværelse.

Byutvikling