Torg og gatetun

Allerede i dag har aktiveringen av de døde byrommene startet. I samarbeid med lokale krefter arrangerer Mustad Eiendom bruktmarkedet Lilleaker Bazar, yogatreninger og konsertarenaen Lilleaker Live. Det er satt opp pumptrack ved jernbanebrua og hvert år arrangeres det store andeløpet og Villaksens dag.

Når Lilleakerbyen er ferdig utbygd, vil antall m2 til torg og gatetun øke fra dagens 2000 m2 til nærmere 30.000 m2. Dette vil være byrom av ulik karakter, der alle skal kunne finne «sitt sted».