Lunsjseminar: Ombruk og sirkularitet

Dato: 18 september
Tid: 11.00-12.30
mandag
18
september

Lilleaker bærekraft inviterer leietakere i Lilleakerbyen til lunsjseminar.

Tid: Mandag 18.9 kl 11.00-12.30.

Sted: Mustads vei 1.
(Møterommet finner dere til høyre rett på innsiden av hovedinngangen) 

Påmelding til kunde@mustadeiendom innen onsdag 13. september. 

Lilleaker bærekraftlag er et samarbeid mellom bedrifter som har kontor i Lilleakerbyen. Vårt mål er å øke kunnskap om bærekraft, lære av hverandre og samarbeide om konkrete tiltak. Vi startet opp i vår, og arrangerte vårt første seminar i juni. Vi inviterer nå til nytt seminar, denne gang med tema sirkularitet.   

Norge er i verdenstoppen for forbruk av naturressurser. Rapporten «The Circularity Gap Report» fra 2020 viser at kun 2,4 prosent av ressursene vi bruker blir ombrukt og går tilbake i kretsløpet. I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt. Hvordan kan vi bli mer sirkulære i vår ressursbruk i Norge – og i Lilleakerbyen? 

Byggenæringen og mer reparasjon av hvitevarer, elektriske produkter og maskiner er to områder der det er stort potensiale for mer ombruk. På lunsjseminaret vil vi få presentert eksempler på ombruk og sirkularitet fra nettopp disse to bransjene fra to lokale aktører. Øst-Riv og Mustad Eiendom vil fortelle om ombruk i byggeprosjektet i Vollsveien 11 og DELL (leietaker i Lilleakerbyen) vil fortelle om hvordan de jobber med sirkularitet og ombruk både lokalt og globalt.  

I tillegg får vi en innledning om muligheter og status i overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi av Elin A. Hansen, fagansvarlig for sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen Zero.  

Lilleaker Bærekraftlag ønsker alle velkommen til et seminar der vi håper du både kan lære, bli inspirert og få ideer til hvordan din bedrift kan jobbe for å utnytte ressurser på en bedre måte.  

PROGRAM

11.00-11.05
Velkommen!  
Eili Vigestad Berge, leder av Lilleaker Bærekraftlag og direktør for bærekraft og samfunnskontakt i Mustad Eiendom 

11.05-11.20           
Fra lineært til sirkulært; hvordan og hvilke muligheter skaper det?  
Elin A. Hansen, fagansvarlig sirkulærøkonomi, miljøstiftelsen ZERO  

11.20-11.40
Sirkularitet som bærekraftstrategi både lokalt og globalt i DELL 
Jan Erik Arnesen, Area Finance Manager, DELL 

11.40-11.55
Ombruk i byggeprosjektet Vollsveien 11.  
Ole Tobias Sundstøl, Øst-Riv 

11.55-12.10
Mustad Ombruk: hvordan Mustad arbeidermed ombruk i det daglige. 
Johan Dybwad, teknisk eiendomssjef, Mustad Eiendom 

12.10-12.30
Lunsj og diskusjon