Fåbroparken Balløp

Arrangør Lilleaker Lions
Dato: 01 juni
Tid: 15:00
Sted: Fåbroparken
lørdag
01
juni

Hvor er Fåbroparken:

Løpet arrangeres for tredje gang lørdag 1. juni i Fåbroparken, derav navnet Fåbroparken Balløp. Du finner parken mellom byggene til Møller (Volkswagen og Audi) og de nye blokkene på Lilleaker Vest. Sagt på en annen måte, er det anlagt en park over Granfosstunnelen. Spennende er det å tenke på at under parken suser bilene og i parken skal det suse baller. Enklest adkomst er ned Carl Lundgrens vei som går parallelt med trikken, eller du kan følge gangveien oppover fra Lille CC Vest.

Arrangementet:

Fåbroparken Balløp er tuftet på de gode erfaringene som Lilleaker Lions har fra Lysakerelva Andeløp. Andeløpet trekker stadig flere tilskuere. Endene i andeløpet er i balløpet byttet ut med nummererte baller.

I gangveien i parken vil det bli laget en bane som er avgrenset med vant. Ballene slippes øverst i veien og følger banen nedover mot en sluse hvor en og en ball kommer inn i slusen for å avklare rekkefølgen i mål. Det blir innledende heat før det til slutt kjøres et finaleheat.

Lilleaker Skoles Musikkorps vil spille før og under løpet. Det vil være aktiviteter for de minste barna, kiosksalg og speakertjeneste som guider oss gjennom arrangementet.

Numrene på ballene samsvarer med numrene på loddseddel:

Hver enkelt ball har sitt spesifikke nummer. Nummeret på en kjøpt loddseddel samsvarer med nummeret på en ball. Kjøper av lodd får sitt/sine loddnummer som bevis. I de ulike heatene er det fellesstart, og rekkefølgen inn i slusen avgjør rekkefølgen i mål.  I de innledende heatene er det delpremier. Vinnerne av hovedpremiene kåres i finaleheatet. Ballene forblir Lilleaker Lions eiendom, og de oppbevares av Lions både før og etter løpet.