EE-avfallsdagen

Gjenvinningsdugnad av småelektrisk avfall
Dato: 12 oktober
Tid: 07.30-12.30
Sted: Mølletorget
torsdag
12
oktober

I samarbeid med DELL og Norsirk inviterer vi alle bedriftene i Lilleakerbyen til gjenvinningsdugnad av småelektrisk avfall på Mølletorget ved Møllefossen Café.

Hva kan jeg levere inn?

Alt som går på strøm og batterier og som ikke er veldig mye større enn en støvsuger. Alt fra elektriske kjøkkenredskaper/maskiner, fjernkontroller, kabler, pcer til barneleker med elektriske komponenter. Vi sikrer at elektronikk som inneholder personlig informasjon blir håndtert riktig og trygt.

Hva skjer med tingene jeg leverer?

Det første som skjer med elektrisk avfall som kommer inn til Norsirk er at de sorteres – og alle batterier fjernes fra produktene, dette på grunn av brannfaren de kan utgjøre i selve gjenvinningsprosessen. Deretter kvernes småelektronikk ned i små biter – og sorteres etter type metall og plast – før de smeltes om til nye råvarer. Se film om gjennvinningsprosessen her: https://www.youtube.com/watch?v=bH0UH6fIiz8&t=8s

Hvorfor gjenvinne EE-avfall?

Jordkloden har ikke ubegrensede mengder med råstoff. Det er en del metaller og mineraler som regnes som kritiske – både på grunn av forholdene ved å hente dem ut av gruver – samt at det er begrensede mengder av dem. Grunnet den begrensede tilgangen er det viktig å levere de inn for gjenvinning, slik at disse holdes i sirkulasjon. Over 80% av all elektronikk som leveres inn blir gjenvunnet til nye materialer!

Gjenvinning av kobber fra elektronisk avfall er betydelig mer miljøvennlig enn å utvinne det fra gruver, med mye lavere klimaavtrykk. Dette gjelder også for andre metaller og plast i elektronisk avfall.

Aktørene:

Norsirk er Norges mest innovative produsentansvarsselskap. De håndterer innsamling og gjenvinning av alle typer elektronikk, alle typer batterier og alle typer emballasje – som de eneste i Norge som har godkjennelse på alle tre produsentansvarsordningene. Norsirk har satset mye på ombruk av EE-produkter og komponenter – og står for det meste av all ombruk av EE-produkter i Norge, sammen med partnerne sine.

Dell er en av verdens største produsenter av blant annet PC’er, servere, nettverk, lagringsløsninger, tjenester og programvare. Dell har en ambisiøs målsetning for reduksjon av miljøskadelige utslipp fra alle ledd i næringskjeden gjennom hele livsløpet til et produkt. De scorer meget høyt både for strategien og målsetningene vi har for bærekraftig virksomhet i alle ledd og funksjoner.

Planet er Dell sin ERG (Employee Resource Group) innen området bærekraft. Planet gjennomfører flere lokale aktiviteter gjennom året innenfor området. Blant dem er innsamling av elektronisk avfall.