Levende og attraktivt byliv

Gjennom å skape et attraktivt byområde med en bredde i tilbud, opplevelser, arbeidsplasser og boliger, forventer vi mer enn en dobling i antall besøkende/brukere sammenlignet med i dag.

Fra lukket kjøpesenter til åpne bygater
Kjøpesenteret CC Vest er et godt etablert og populært handelstilbud for folk som bor i nærområdet. I fremtiden vil Lilleakerbyen tilby et enda bedre handelstilbud, samtidig som alt det folk setter pris på ved dagens handelstilbud skal tas vare på. Lilleakerbyen skal også i fremtiden være et attraktivt og sømløst handelstilbud. 

Bygatene skal være bilfrie, og inneholde flere torg med sitteplasser, rikelig med planter og trær, kunst og lekeplasser. 

Møteplass for nabolaget
I dag er kjøpesenteret CC Vest ett av områdets viktigste møteplasser. Lilleakerbyen skal bygge videre på dette, og utvikle området i tett samarbeid med folk som bor i nærheten. Vårt mål er at Lilleakerbyen skal bli et nabolagssentrum, et sted folk kjenner tilhørighet til og som har plass til mangfold. Lilleakerbyen skal ha plass til lokale grupper og foreninger, fra skoleklasser til mannskor, quizkvelder og 50-årslag. 

Vi gjennomfører derfor jevnlig en nabolagsundersøkelse for å få innspill til utviklingen av Lilleakerbyen og måle tilfredsheten fra folk som bor i nærområdet med de tiltakene vi gjennomfører, link til Nabolagsundersøkelsen: lilleakerbyen.no/nabolag

Ulike delområder
Lilleakerbyen skal bestå av fire delområder, med hvert sitt særpreg og tilbud: Lilleaker i nord, Sentrum i syd, Granfos i vest og Granbakken i midten. 

Lilleaker styrkes som lokalsentrum, og får gode, trygge koblinger til omgivelsene. Det vil bli flere butikker, mer servering, nye plasser og torg, og flere leiligheter. Holdeplassene for buss og trikk blir oppgradert, og vi legger til rette for å skape en tryggere trafikalsituasjon, uten bommer. 

Granbakken vil du finne der CC Vest ligger i dag. Her vil du finne boliger som får grønne, åpne gårdsrom med utsikt mot Lysakerelva. På hvert gatehjørne som vende mot Lilleakerveien kommer lokalt servicetilbud eller sambruksarealer for boliger og næringsliv. Du kan ta veien gjennom Granbakken og ned til elva via en ny og romslig gangforbindelse. 

Sentrum vil bestå av et knippe kvartaler. Her er førsteetasjer, gågater og torg planlagt helhetlig og vil tilby et variert og spennende handels-, serverings- og servicetilbud. Oppover etasjene og mot Lysakerelva blir det kontorer, tjenestetilbud og urbane leiligheter. 

Granfos ligger på vestsiden av Lysakerelva. Nord på området vil friluftsliv og aktivitet være i fokus med område der både barn og voksne kan utfolde seg i naturen – eller innendørs. Ved Fåbrofossen finner du Norrønas aktivitetshus, klatresenter og andre aktivitetstilbud. Nær knutepunktet i sør vil du finne konferanse- og selskapslokalet Elvebredden, og nye flotte kontorlokaler. Granfos får mange nye boliger. Nye leilighetsbygg vil omkranse den tidligere hagen til direktørboligen, som nå blir lokal park og lekeområde. Det kommer også nye gangforbindelser mot og over elva til sentrum.