Bielunsj

Dato: 12 juni
Tid: 11-12
onsdag
12
juni
Sammen med Local Bee, henter vi inn nektar, pollen og utfører generell stell av bikubene våre i Fåbro Hage.

Om bikubene våre
I bikubene våre bor det honningbier (Apis Mellifera). Honningbier er de beste pollinatorene vi har, de pollinerer blomster, bær og frukttrær og er viktige for å opprettholde og utvide økosystemet.

I bikubene er det sensorer som måler luftfuktighet og vekt.
Vi bruker også satelitteknologi som gir oversikt over våre grønområder og næringsgrunnlaget for pollinerende insekter. Ved hjelp av disse dataene og prøver fra honningen, kan vi måle den økologiske utviklingen i Lilleakerbyen over tid.